verkondigen

Abonnering Kerk en Leven

Wie op de hoogte wil blijven van het parochiaal en kerkelijk gebeuren, kan een abonnement nemen op Kerk & Leven.

Jaarabonnement: 38 euro

Steunabonnement: vanaf 40 euro.

Rekeningnr. BE27 8936 8000 9673
op naam van ‘vzw P.E. Sint-Franciscus Roeselare’, Kerk en Leven editie Roeselare-Centrum, Vrouwenstraat 2, 8800 Roeselare,
graag met vermelding van het adres waar uw blad geleverd moet worden.