Stiltedag ‘thuiskomen bij God’

Ons leven is vaak verbrokkeld in kleine fragmenten, zonder samenhang. De stilte van de christelijke meditatie is een weg om ons leven weer tot heelheid te brengen, om de mens te worden die wij ten diepste zijn.

Op maandag 1 mei organiseren de Christelijke Meditatie en De Bremstruik samen een dag om de stilte een plaats te geven in ons leven.

Programma:

09.00 uur : ontmoeting bij koffie of thee
09.30 uur : eerste inleiding – introductie tot de christelijke meditatie
10.00 uur : ochtendmeditatie
10.30 uur : persoonlijke stille tijd met diverse mogelijkheden tot stiltebeleving
12.00 uur : stil middagmaal (picknick meebrengen!) met achtergrondmuziek
13.00 uur : geleide stiltewandeling in de tuinen
13.30 uur : tweede inleiding – de dagelijkse praktijk van de christelijke meditatie
14.00 uur : persoonlijke stille tijd met diverse mogelijkheden tot stiltebeleving
15.30 uur : avondmeditatie met afsluitend moment
16.00 uur : einde
Kostenbijdrage: 10 euro per persoon (dranken en maaltijd niet inbegrepen)

Inschrijven kan op 0491/923649 of info@debremstruik.be. Je bent definitief ingeschreven na overschijving van 10 euro op rekening BE52 7755 7821 5809 met vermelding : stiltedag Roeselare 010517. Inschrijven kan tot 24 april.