Acolieten/misdienaars

Ieder jongere vanaf het 3 leerjaar mag acoliet worden. Wie wil toetreden tot de groep kan steeds contact opnemen met

Michiel Vandenbroucke

Vandenbroucke.michiel@hotmail.com