Aan de kandidaat-vormelingen en hun ouders,

We verwachten dat de ouders van de kandidaat-vormelingen (zesde leerjaar) zelf contact nemen met de parochie waar ze hun zoon of dochter eventueel willen laten vormen. We vragen daarbij om u te melden vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand op het vormsel, opdat iedere parochie tijdig de vormselwerking kan opstarten.

U bezorgt de parochie de naam, geboortedatum en het adres van de vormeling, het telefoonnummer en het e-mailadres van de ouders, en ook de naam van de school waar de vormeling onderwijs volgt.

Het vormsel veronderstelt een bewuste keuze om nader kennis te maken met de Kerk en te groeien in christelijk geloof.

Voor meer concrete informatie in verband met de vormselwerking kan u terecht bij de
vormselverantwoordelijke van de federatie.

Alvast bedankt voor een goede samenwerking,

Martine Sinnaeve
Koestraat 193
8800 Rumbeke
Tel. 051 24 27 10
e-mail: martinesinnaeve@skynet.be