Begrafenis

Bij een overlijden neem contact op met de pastoor of de parochie-assistent via het GSM-nr: 0468 23 80 16

Bij een overlijden neemt de familie contact op met de pastoor en met een rouwcentrum (of begrafenisondernemer). Dag en uur van de uitvaartliturgie worden vastgesteld. Het is de taak van de voorganger om, in overleg met de familie, de uitvaartliturgie voor te bereiden. Dit betekent dat de voorganger, altijd in overleg met de familie, beslist over de aard van de viering (gebedsviering of eucharistieviering) alsook over de inhoud ervan (teksten en liederen). Het spreekt vanzelf dat we de voorkeur aan bijbelse lezingen geven. Ook de eventuele muziekkeuze van de familie is passend en kadert in een liturgisch sacrale sfeer.
Op de vooravond van de uitvaart kan de familie een gebedswake voor de overledene houden.

De parochiegemeenschap herdenkt alle overledenen van het voorbije jaar op Allerzielen (2 november). De families ontvangen hiervoor een uitnodiging. Bij die gelegenheid kunnen zij het gedachteniskruisje meenemen om het thuis een definitieve plaats te geven.