Kerk & Leven

Plaatselijke redactie
teksten.parochieblad@gmail.com
fotos.parochieblad@gmail.com
tel. 051 20 84 16

 

Abonnement
parochieblad.rumbeke@gmail.com
tel. 051 20 21 03
rek. BE84 4675 0718 1159

In onze federatie zijn ruim 650 gezinnen geabonneerd op het weekblad ‘Kerk en Leven’. Niet slecht natuurlijk, maar alles kan beter. Week na week brengt dit blad boeiende achtergrondartikels bij de maatschappelijke en kerkelijke actualiteit. De eerste katern bevat, naast het informatieve nieuws van de federatie, de meest diverse parochieweetjes. Dit weekblad wil namelijk meer en meer uw blad zijn, waarin mensen uit de regio aan het woord komen, hun verhaal vertellen, getuigen van hun geloof en maatschappelijke inzet.

 

De abonnementsvoorwaarden zijn eenvoudig: voor een volledige jaargang betaalt u 37 euro. Elke woensdag bezorgt de postbode dit bij u thuis. Het spreekt vanzelf dat, wanneer u later inschrijft, u iets minder betaalt.

 

Overschrijven kan op rekeningnummer 467-5071811-59 van Parochieblad Federatie Rumbeke, Meensesteenweg 438, 8800 Roeselare.

 Redactieleden

Redactieleden:

Hoe krijg je een bericht in ‘Kerk en Leven’?

Je vereniging heeft een uitstapje gemaakt en je wenst een verslag in de plaatselijke bladzijden van Kerk en Leven krijgen? Of er is binnenkort een actie waaraan je vereniging of school meewerkt en je wenst de lezers in te lichten? Geen probleem. Je maakt een tekstje en je stuurt dit naar de verantwoordelijke van je parochie. Een foto erbij? Waarom niet. De redactie zal de tekst nakijken en in een definitieve vorm gieten (geen nood dus wanneer je van jezelf beweert geen schrijftalent te hebben).

Enkele opmerkingen:
-Foto’s moet je apart versturen, NIET in de tekst.
-Gebruik in je tekst GEEN tekstopmaak.

Let wel op: je stuurt je bijdrage ten allerlaatste de dinsdag op, om dit de woensdag van de volgende week te doen verschijnen!
Voor een bericht in de federale bladzijden, gelieve dit te versturen naarteksten.parochieblad@gmail.com