Rumbeke

“ Al geruime tijd worden in ons bisdom de parochies verenigd in federaties.  Zo ontstond de federatie Rumbeke die de volgende parochies omhelst:

  • Sint-Petrus en Paulus, Rumbeke
  • Sint-Martinus, Oekene
  • Sint-Henricus, Zilverberg
  • Sint-Godelieve Beitem.

Wij zijn intussen geëvolueerd van federatie naar een pastorale eenheid.

Wat is het verschil?

Bij een federatie gaat het om een samenwerking tussen de verschillende parochies. Bij een pastorale eenheid gaat het om een gemeenschappelijke werking van parochies met de bedoeling samen één nieuwe parochie te vormen.

Dat willen we doen in medeverantwoordelijkheid, overleg en solidariteit.

Hieruit onstonden verschillende werkgroepen over de parochiegrenzen heen rond:

  • Dienstbaarheid met o.a. :ziekenzorg, ziekenbezoek, welzijnszorg, missiewerking, ontwikkelingshulp enz.
  • Gebed en liturgie met o.a.: liturgische  werkgroepen, gezinsvieringen, instapvieringen, koren, woorddienst voor kinderen enz….
  • Verkondigen en catechese met o.a: gezinsgroepen, Bijbelgroepen, catechese voor Eerste Communiekanten, Vormelingen, doopselvieringen, huwelijken enz…
  • Daarnaast ook: Kerk en Leven, de federale nieuwsbrief, de website….
  • Gemeenschapsopbouw: de zorg voor de kerkgebouwen, de kerkfabrieken, interne en externe communicatie, federaal secretariaat, sociale organisaties, scholen enz…

​De parochiale eenheid geeft de parochies de kans om wat ter plaatse aanwezig is aan christelijk leven, te bestendigen en nieuw leven in te blazen.

​Deze site van de parochiale eenheid Rumbeke maakt u wegwijs in de werking en de organisatie ervan.

​Bij vragen kan u steeds terecht op het federaal secretariaat (zie rubriek “contact) of bij de verantwoordelijken van de verschillende werkgroepen ( zie rubriek” inzet”.