Een standbeeld voor pater Missiaen

Uit grote dankbaarheid werd, op 31 juli 2016, te Mahuapali-India, ter ere van pater Willem-Daniël Missiaen sj een standbeeld opgericht, reeds twee jaar na zijn overlijden. Op de foto zien we het levensgrote beeld van pater Missiaen, omringd door enkele familieleden.

Hij was toen 92 jaar oud. Pater Wim Missiaen was de broer van Drea Missiaen, bij wie hij enkele keren te Oekene op vakantie kwam. Hij heeft 59 jaren in India mogen leven en werken. Maar de kroon op die vele jaren was zijn verblijf te Mahuapali waar hij voor het volk van een verre, vergeten en arme streek een centrum heeft kunnen oprichten met o.a. scholen, van een lagere school tot en met een highschool, een internaat voor de armsten, een dispensarium met een zusterklooster voor de zieken, en een kerk, d.w.z. een gebedsruimte voor de weinige chistenen en de vele Hindoes. 78 jaar was pater Wim toen hij daarmee begon!

Maar zijn grote vrees was, dat na zijn dood, de steun van zijn vele vele weldoeners zou opdrogen. ‘De Dalits, laagste en armste Hindoekaste, zullen nog lang onze hulp en sympathie nodig hebben’.

Wat we hierbij niet mogen vergeten is dat de voortzetting van het werk van pater Missiaen gesteund wordt door verscheidene Oekense weldoeners. En ook door de Missiewerkgroep van de federatie Rumbeke, met de belofte dat ze dit verder zouden doen.

Eugeen Verdonck