Aswoensdagviering

Het centrale symbool in deze vastencampagne is de kieswijzer, een wegwijzer die ons wil helpen om bewust richting te kiezen.Wegwijzers helpen ons de weg te vinden. Welke richting ga ik met mijn leven? Door wie of wat laat ik me leiden? Welke waarden en normen doen me een richting kiezen? Soms is het niet duidelijk welke richting uiteindelijk de beste is. Bij het binnenkomen van de kerk moest je bij de kieswijzer al een keuze maken. (foto)

Niet alle wegen zijn voor iedereen toegankelijk. Wegen die voor ons openliggen, zijn momenteel voor Burkinese boeren gesloten. De veertigdagentijd geeft ons de kans om halt te houden en na te denken over de richting die wij, christenen, gaan.

Wekelijks zullen op de kieswijzer waarden bevestigd worden, die gemeenschappen in Burkina Faso voeden bij hun engagement, en die ook voor ons hier inspirerend zijn.

Vandaag op Aswoensdag maken we onze keuze vanuit het basisvertrouwen dat God de grond is van ons bestaan. Hij boetseert ons en blaast ons levensadem in. Hij zendt ons en gaat met ons mee. ‘Lieve boetseerder, trek mij uit de klei’, zeggen we. Mogen we ons in deze vasten tot betere christenen laten kneden, tot mensen zoals God ons droomt, die deze aarde maken tot een wereld met genoeg brood en liefde voor allen.

Met de (vernieuwde) werkgroep Liturgie werden zowel de visualisatie en de symboliek als de Aswoensdagviering uitgewerkt.