VOOR ZIJ DIE ZULLEN TROUWEN: DE HUWELIJKSVOORBEREIDING

67

F1240c33God is Liefde – het is de kern van het christelijk geloof. God verlangt ernaar om mensen te laten delen in Zijn liefde. Heel de Bijbel getuigt ervan hoe mensen door de eeuwen heen Gods liefde ervaren en beantwoord hebben, met vallen en opstaan. In de ontmoeting met Jezus Christus mochten mensen ervaren dat God een nabije en trouwe God is. Ook nu ervaren mensen Gods liefde doorheen de gebeurtenissen in hun leven, in de ontmoetingen met anderen en met Jezus Christus, in de vriendschap tussen mensen, in gebed en in vieringen,…

Ze ervaren Gods liefde heel bijzonder wanneer twee mensen het wagen om zich voor het leven te engageren: uit vrije wil, exclusief, trouw, met openheid voor kinderen, vanuit het geloof dat God zelf de bron is van hun liefde, Degene die hun liefde kracht en dynamiek geeft, de oorsprong en het doel ervan, Degene die mee op weg gaat. Dat God met gehuwden op weg gaat en aanwezig is in hun dagelijkse ja-woord is de diepste betekenis van het huwelijkssacrament. Man en vrouw zijn beeld van Gods liefde.

Je innerlijk voorbereiden

Trouwen voor de Kerk betekent dat je je ook innerlijk voorbereidt op deze bijzondere dag en deelneemt aan een initiatief van huwelijksvoorbereiding. Hiervoor organiseert het decanaat Roeselare twee avonden. Op zo’n avond word je uitgenodigd om samen met je partner stil te staan bij de belangrijke keuze die je zult maken. In het eerste deel van de avond kun je met elkaar in gesprek gaan over volgende thema’s: wat zijn jouw belangrijke waarden, wat betekent trouw voor jou, hoe ga je om met conflicten, hoe zie je de toekomst,…?

Bij een hapje en een drankje kun je gedurende een uur samen uitwisselen in een ongedwongen sfeer en zo mekaar toch nog wat beter leren kennen. Misschien ontdek je hier nog iets van je toekomstige partner dat je niet vermoedde. Voor deze eerste stap van de avond is het belangrijk om bij elk onderwerp eerst eens zelf na te denken over hoe jij denkt, wat jij voelt, hoe jij het zelf ziet alvorens met je geliefde uit te wisselen. Het is een gelegenheid om jezelf nog beter te laten kennen en ook je partner nog wat beter te leren kennen.

Praten met en luisteren naar…

Na dit eerste deel volgt een pauze waarin je de gelegenheid krijgt om de andere koppels te ontmoeten die dit jaar zullen trouwen voor de kerk.

Een kwartiertje later is het dan tijd voor het groepswerk. Hiertoe word je uitgenodigd om met enkele ander koppels samen te zitten en uit te wisselen wat jullie motivatie is om te trouwen voor de kerk. Om jullie op weg te zetten, krijg je een blad met een aantal mogelijke antwoorden, maar die mag je natuurlijk zelf wel aanvullen. Dit is zeker een interessante oefening, want deze vraag zul je hoe dan ook wel eens krijgen als je ze nog niet gekregen hebt. En de uitwisseling met anderen zorgt ervoor dat je jullie bewuste keuze helderder kan krijgen. Misschien reiken de anderen je woorden aan waarmee je je eigen gevoel kan verwoorden of misschien ben jij wel degene die de anderen hierbij kan helpen. Praten met en luisteren naar anderen die dezelfde keuze maken in hun leven kan echt verrijkend zijn.

Het kerkelijk huwelijk, een sacrament

Het officiële gedeelte van de avond wordt afgesloten met een inhoudelijk stuk over het kerkelijk huwelijk. Hierbij krijg je nog wat meer informatie over wat het sacrament van het huwelijk precies inhoudt en hoe dit in verschillende rituelen duidelijk wordt gemaakt. Daarnaast worden ook nog heel wat praktische tips gegeven voor het invullen van de eigenlijke viering. Op het einde is er ook nog wat tijd voor vragen.

De avond wordt afgesloten met een glaasje en heel wat kansen tot ontmoeting.

Enkele reacties van deelnemers in het verleden

  • ‘Leuk, een uur alleen met ons tweetjes babbelen over onderwerpen waar je anders nooit zo spontaan over spreekt’
  • ‘Diepgaand, je leert elkaar nog beter kennen’
  • ‘Heel tof, al lang niet meer zo’n goed gesprek gehad’
  • ‘Verrassend hoeveel gelijke gedachten er zijn’
  • ‘Goed om eens stil te staan bij inhoud en verloop van huwelijk’
  • ‘Het doet deugd dat er moeite wordt gedaan ter voorbereiding van ons kerkelijk huwelijk en bovendien dat er stil wordt gestaan bij de waarden van het huwelijk’ 

Praktisch

Hoe inschrijven?

Stuur een mailtje naar huwelijksvoorbereiding@kerkinroeselare.be met vermelding van:

  • Volledige naam van bruid en bruidegom, adres, telefoonnummer (liefst GSM)
  • In welke kerk je zult trouwen (gemeente + parochie) en trouwdatum
  • Welke datum je kiest voor de voorbereidingsbeurt: dinsdag 27 december 2016 of vrijdag 17 februari 2017, telkens van 19.30 uur tot 22 uur in ‘Zaal Driehove’, Gitsestraat 287, Roeselare.

Filip Carpentier