lectoren

In iedere weekend viering wordt de voorganger bijgestaan door een lector. Wie wil aansluiten bij die groep kan contact opnemen met :

Ieperstraat 7
Tel : 051 20 36 72
1094@kerknet.be