Nuttige info in onze Pastorale Eenheid Hooglede-Gits

Regelmatig worden er vragen gesteld waar men terecht kan met vragen nu we zonder residerende pastoor zijn.

Binnen onze Pastorale Eenheid willen we de kwaliteit van het pastoraal dienstbetoon hoog houden. We willen u dan ook graag informeren waar u terecht kan met vragen voor advies of hulp.

**Doopaanvragen:**

Wil je een kindje laten dopen, dan kan u contact opnemen met:

Diaken Filip Carpentier
Tel: 0473 80 52 11
filip@diaconiebrugge.be

Priester Dirk Crombez
Tel: 051 80 72 82
dirk.crombez@telenet.be

De dopen hebben altijd plaats in één van de vier parochiekerken.

**Huwelijken**

Om een huwelijk te regelen vragen we dat u ruime tijd vooraf contact opneemt met diaken Filip Carptentier Tel: 0473 80 52 11

**Huisbezoeken bij zieken- ziekenbezoek in ziekenhuis- Ziekenzegening**

Weet u van iemand die ziek is en graag een bezoek ontvangt vanuit de parochie, alsook wanneer u geconfronteerd wordt met een sterfgeval, dan kan u steeds contact opnemen met Frans Demuynck  Tel: 0478 622 703

**Aanvraag misintentie**

Wilt u een misviering of een bijzondere intentie aanvragen dan kan u dat steeds reserveren in het parochiesecretariaat.

**Alle bijkomende vragen**

Parochiesecretariaat Hooglede
Ieperstraat 7
Frans Demuynck en Lieve Pollentier
Op maandag, woensdag en donderdag tussen 09.00u en 12.00 u.,
tel 051 20 36 72
1094@kerknet.be

Parochiesecretariaat Gits
Gitsbergstraat 11
Annemie Hanne en Liesbeth Vermeersch
Op donderdag van 09.00u tot 10.30u.
tel 051 20 21 45
st.jacobus.gits@parochies.kerknet.be