Meester Jozef Coghe stopt als organist

45

Op 28 februari 2017 neemt Jozef Coghe ontslag als organist van de Sint-Amanduskerk te Hooglede.
Hij werd begin 1999 door pastoor Roland Decloedt gevraagd om koster-organist te worden in de kerk van Sint-Jozef, om Marc Seurinck te vervangen die organist werd in de Sint-Janskerk van Staden. Jozef stemde toe en tekende op 1 maart 1999 zijn aanstelling.
Deze taak vervulde hij daar gedurende 8 jaar en 10 maanden.
Door een omwisseling van functies tussen Carine Vercaigne die woonde op Sint-Jozef maar werkte in de kerk van Sint-Amand en Jozef Coghe die van Hooglede centrum was en werkte op Sint-Jozef, moesten beiden geen verplaatsingen meer doen. Aldus werd Jozef op 1 januari 2008 organist (geen koster) op Sint-Amand.

Jozef had zijn diploma van koster-organist verworven aan de Kostersschool te Torhout.
De toenmalige directeur van de Normaalschool, E.H. Jozef Ghesquière, zoon van de gekende componist Remi Ghesquière, kwam aan de eerstejaars normalisten uiteen leggen dat iemand die, terwijl hij een vierjarige opleiding kreeg voor onderwijzer, ook de driejarige kostersschool zou volgen, in die tijd meer kans had om werk te vinden.

Op aandringen van de directeur en met de toestemming van zijn ouders volgde Jozef dan ook de kostersschool. Van spelen buiten op de speelplaats was er toen geen sprake, hij speelde met zijn vingers op de piano en het orgel. De kosterslessen gebeurden meestal tijdens de andere vrije uren maar ook gedurende de studietijd. Er moest hard gewerkt worden gedurende de drie jaren. Maar het diploma van koster bekomen gaf veel voldoening.

Nadat hij in juni 1951 gediplomeerd onderwijzer werd, kreeg hij vanaf september 1951 onmiddellijk werk in de Sint-Stanislascollege te Poperinge om er te functioneren als onderwijzer-koster ter vervanging van iemand die zijn legerdienst moest doen. Elke week reed hij de maandagmorgen vroeg naar Poperinge en verbleef er als intern in de school. Hij begeleidde de zang tijdens de weekdagmis die bestemd was voor de kinderen van die lagere school. Pas na de hoogmis van 10 uur de zondag kon hij per fiets terug naar huis.

Op 20 juni 1952 werd Jozef vast benoemd te Hooglede als onderwijzer aan de Gemeentelijke Jongensschool. Nu had hij geen functie meer als koster maar hij bespeelde toch het orgel tijdens al de schoolmissen en moest hij binst de vakantieperiodes soms wel eens de plaatselijke koster vervangen voor een begrafenis.

Intussen bekwaamde hij zich verder aan de Roeselaarse muziekacademie en het Koninklijk Conservatorium te Gent. In 1960 werd hij, op vraag van E.H. Jozef Wullepit, die onderpastoor was aan de O.L.Vrouwkerk te Roeselare, dirigent van het gemengd koor ‘De ‘Hemellawerken’. In 1961 werd hij dirigent van de plaatselijke Fanfare ‘De Verenigde Vrienden’ (tot 1983) en stichtte hij in 1973 het jeugdkorps ‘De Jeugdige Vrienden’. Van januari 1984 tot eind 1988 was hij begeleider van het Jeugdkoor te Hooglede. In 1987 werd hij te Staden dirigent van het Jeugdkoor en het gemengd Sint-Janskoor en dit tot 2000. In 1999 werd hij koster-organist op Sint-Jozef en zo komen we terug op het begin van dit artikel.

Zijn leven is al die tijd doorweven van de muziek op velerlei vlakken die we hier niet allemaal kunnen opnoemen.

Na precies 18 jaren dienst in functie van de Hoogleedse kerken neemt hij ontslag. Pastoor André Foulon vroeg hem laatst nog: “Jozef, je bent toch nog niet uitgezongen?” Waarop hij antwoordde: “Dat wel niet! Maar ik vond het wel tijd om er mee te stoppen. Graag voeg ik er bij dat ik het altijd heel graag en met hart en ziel heb gedaan!”
Zondag 5 maart om 09.00u. vindt een dankmoment plaats in de St Amanduskerk waar Jozef en zijn echtgenote Jacqueline zullen aanwezig zijn.