inzet

Zorg voor de zieken

Vanuit de parochie een bezoekje ontvangen eens je opgenomen bent in het ziekenhuis, kan heel veel deugd doen. Je bent in een vreemde omgeving terechtgekomen, soms erg onverwachts, soms zit je met heel wat vragen, een bemoedigend woordje kan dan heilzaam werken.

Met onze parochie willen wij iedereen nabij zijn, ook in de moeilijker momenten van het leven: dit zowel thuis als in het ziekenhuis.

Indien je opgenomen bent in een van de ziekenhuizen uit het omliggende, geef gerust een seintje of meldt dit aan de verantwoordelijke bij de opname in het ziekenhuis indien zij zelf hier niet om vragen. Dan staat jouw naam op de bezoekerslijst bij ons eerste bezoek. Dit kan ook gebeuren door de familie, iedere vraag wordt immers met de grootste discretie behandeld.

Mochten jullie de ziekenzalving of ziekenzegening verlangen, dan kan je zelf of de familie, dit melden ofwel bij de aalmoezenier van het ziekenhuis ofwel bij de parochiaal verantwoordelijke zelf.

Namens het team van de Pastorale Eenheid Hooglede-Gits

Frans Demuynck,
Kleine Noordstraat 31
8830 Hooglede
tel 0478 622703
frans.demuynck@telenet.be

 

Broederlijk Delen- Welzijnszorg

Sint Amand:

 Sint-Jacobus:

Sint Jozef:

 

Christus Koning:

 

Vrienden van Lourdes

  • Sint Amand: Mevr. Margriet Verfaillie, Beverenstraat 52
  • Sint Jozef: hr Chris Muylle, Spanjaardstraat 11, tel. 051 70 02 00

Buurtwerking

Ademtocht

kinderliturgie

  • Mevr. Ann Vancoillie , Guido Gezellestraat 1/A 051 22 65 54