HOOG LEED: KUNST EN VREUGD OOGST ENORM SUCCES!

52

Het leed geleden gedurende oorlog I is immens geweest. Ook Hooglede heeft erg geleden onder al dit geweld. De Duitse bezetter heeft het dagelijks leven in het dorp op zijn kop gezet. Hoe functioneerde het leven tussen hoop en vrees, hoe pasten mensen zich aan gedurende deze jaren?  Reeds drie jaar terug groeide de idee bij de Toneelvereniging “Kunst en Vreugd”  om dit bijzonder in beeld te brengen. In  Tom Ternest vonden ze een enthousiaste regisseur die er volledig voor ging. Uiteraard werd het een huzarenstuk om mensen te vinden die dit project zouden wilden dragen  en vonden die dan ook : bij eigen leden, bij de Gitse toneelvereniging “’t Amateurke” bij muzikanten uit de Harmonie, bij individuele acteurs en actrices .Er kon beroep gedaan worden op tal van gedreven medewerkers die het beste van zichzelf wilden geven opdat de droom zou worden verwezenlijkt. Dit alles gebeurde met de bijzondere medewerking van het gemeentebestuur.

 

Regisseur Tom Ternest

f1094f40De regisseur hield eraan om dit gebeuren op een bijzondere plaats te kunnen uitvoeren, namelijk op de Duitse begraafplaats in de Beverenstraat, waar 8 800 Duitse jonge soldaten begraven liggen. Het was niet de bedoeling er een geschiedenisverhaal van te maken. Dit werd in het verleden reeds door Dirk Verhelst uit Hooglede uitvoerig neergeschreven. De bedoeling was zich te focussen, op de “kleine” verhalen van mensen , zowel van de inwoners als van de bezetters  en hoe die reageert in dergelijke bizarre en barre omstandigheden. Deze opvoering getuigde van veel respect voor de vele slachtoffers uit de oorlog en het leed van de gewone mensen. Tragische, komische en emotionele  maakten het stuk tot één geheel van meeleven, van  diepe ontroering, van een lach en een traan. De zeven volledig uitverkochte vertoningen met heel veel vraag naar meer, gaven het bewijs dat op de Duitse begraafplaats geschiedenis werd geschreven die nog vele jaren in diepe herinnering zal blijven hangen.

Het is een verhaal dat blijvend moet verteld worden in de hoop dat de slagzin “Nooit meer oorlog” ooit waarheid wordt!

Bewaren