GABRIEL DEVISCH NEEMT AFSCHEID UIT PAROCHIERAAD

52

Tijdens de laatste parochieraad werden Gabriel Devisch en zijn echtgenote Rita Storme in de bloemetjes gezet. Gabriel heeft beslist om een punt te zetten na 28 jaar lidmaatschap in de parochieraad. Niettemin blijft hij nog verder meewerken in het parochiaal gebeuren .Hij blijft voorzitter van de kerkfabriek St Amand, is verder nog buurtmedewerker en bezoekt mensen met de h. communie aan huis. Daarnaast blijft hij een van de vijf lekenpredikanten in de Pastorale Eenheid Hooglede-Gits . Hij is tevens vertegenwoordiger van de parochie in het bestuur van het katholiek onderwijs Staden-Hooglede. Door de parochieraad werd hij door voorzitter Filip Carpentier dan ook bedankt omwille van zijn inzet in de voorbije jaren.

Bewaren