40 JAAR CLARA VOCE

34

Clara Voce blaast op lichtmis 2017, 40 kaarsen uit, een helse taak op onze leeftijd .

Wie is Clara Voce in godsnaam ? Ik vrees dat wij vooral bekend zijn bij familieleden en bij een steeds maar krimpend aantal misgangers .

Clara Voce is het koor in onze parochie, niet enkel maar toch vooral een kerkkoor . Wij luisteren de 5 grote kerkelijke feestvieringen op,  ook huwelijksmissen,  uitvaartdiensten en minder geweten ook veel buitenkerkelijke optredens .

Alles startte dus in 1977 . Raf Vanheule,  toenmalig onderpastoor,  recruteerde enkele muziekminnende jongeren ( intussen niet meer zo jong) en van toen af gaf Hendrik de juiste toon op en slaat de maat, onafgebroken tot op heden .

Om de historiek te beschrijven is een volledig parochieblad nodig maar dat is dus niet mogelijk en ook niet wenselijk .

Het koor breidde vrij vlug uit tot over de 50 leden . Als door de hemel gezonden (een soort engel Gabriel dus maar met aangepaste boodschap) kwam Marc Seurinck de rangen versterken als vaste begeleider . Wij repeteren steevast elke week (behalve in de vakantie) onder de strenge leiding van Hendrik, die zich hiervoor elke week van De Pinte naar Hooglede rept en omgekeerd natuurlijk . Niet enkel religieuze maar ook talloze civiele optredens hoorden en horen tot de core business : provinciale zangtornooien, concerten en ook een optreden op het Vlaams Nationaal Zangfeest dat toen zijn hoogtepunt beleefde .

De palmares bevat ook enkele buitenlandse optredens . Zoals je zegt : de goede oude tijd .

Maar tijden veranderen en de tijdsgeest werd niet bepaald koorgezind . De gevolgen bleven niet uit . Het aantal zangers en zangeressen ( in mindere mate) is fel geslonken terwijl de gemiddelde leeftijd verder opliep .

Een 10-tal jaren deden een aantal jongeren hun intrede maar door meningsverschillen over het repertorium haakten zij af . Zoiets als voor het zingen het koor uit .

Enkele jaren geleden mochten we ons echter verheugen op buitenlandse (uit de naburige gemeenten) versterking, vooral bij de alten en de sopranen en dit zorgde ervoor dat we onze optredens nog steeds kunnen garanderen .

Wij blijven roeien met de riemen die we hebben en het resultaat is voor de meeste koorliefhebbers nog meer dan genietbaar . Alleen blijft het licht van ons koor en dat van vele koren onder de korenmaat, een koor is nu eenmaal niet zo’n flamboyante vereniging .

Niet enkel Hendrik is 40 jaar ononderbroken actief, we tellen vermoedelijk een van de oudste koorleden, Willy Bossier, en allen blijven gebeten door de onverwoestbare koormicrobe .

Wij prijzen ons daarenboven gelukkig dat we, ingeval Marc verhinderd is, een beroep kunnen en mogen doen op de mister muziek in Hooglede : Jozef Coghe .

Hendrik is dus onze vaste dirigent (en momenteel ook nog van het OLV-koor van Tielt) . Hij is geen beroepsmuzikant maar een bezeten amateur die zich onvermoeibaar via talloze opleidingen, cursussen en academiejaren in binnen-en buitenland op een hoger beroepsniveau wist te tillen . Zijn laatste (3-jarige) opleiding is amper 4 jaar oud . Met een onblusbaar geduld weet hij talloze 4-stemmige stukken uitvoerbaar te maken, niet zo vanzelfsprekend .

Schrijver dezes startte pas in 1991 zijn koorcarrière, achteraf gezien jaren te laat .

Een aantal hoogtepunten heb ik dus gemist maar mij zijn een 3-tal kerstconcerten bijgebleven. Vooral 1996 is in mijn geheugen gegrift, een prachtig concert in samenwerking met Cantabile uit Deinze (Mark Joly) , het jeugdkoor Windekind (Machteld Vermeulen) een instrumentaal ensemble met een echt clavecimbel dat we van Dirk Blockeel in bruikleen kregen .

We traden op voor een tot in de nok gevulde Gulden Zonne met nog (intussen niet meer toegelaten) rijen  stoelen voor de vaste zitplaatsen . En zo kan ik wel nog even doorgaan.

Wij zijn dank verschuldigd aan de parochie voor het gebruik van de sacristie als repetitieruimte. Onze mecenassen, de parochie en de gemeente, bezorgen ons door hun tussenkomsten de zo goed als enige inkomsten die ons redden van het faillissement en/of de bedelstaf .

Met een feestmis op zondag 5 februari om 9u in de St Amandskerk starten wij onze 40-ste verjaardagviering  : allen welkom . ( Louis Devaere)