ZEGENING VAN VOERTUIGEN OP ZONDAG 17 JUNI

De Kristoffelgilde werd gesticht op 26 augustus 1951. Sindsdien werd ieder jaar een wijding van auto’s, moto’s, bromfietsen en fietsen georganiseerd, na een eucharistieviering in de St.-Jozefskerk. Na de sluiting van de kerk verplaatste het gebeuren zich naar de St.-Michielskerk en de Arme Klarenstraat. Marc Verledens en Marc Vandenberghe zijn er de voortrekkers en organisatoren van, gesteund door deken Renaat Desmedt en enkele medewerkers van St.-Michiel. Op zondag 17 juni is er om 10.30 u. een eucharistieviering voorgegaan door deken Renaat en muzikaal ondersteund door het Koninklijk St.-Jozefskoor o.l.v. Michiel Goderis. Daarna zal deken Renaat voertuigen en hun chauffeurs zegenen ter hoogte van het kerkje van De Bremstruik in de Arme Klarenstraat.

Wie is St.-Kristoffel?

Aanvankelijk zou Reprobus zijn naam geweest zijn. De legende vertelt dat hij tijdens zijn slaap in een hut bij de rivier een kinderstem hoorde die riep: “Reprobus, sta op en draag mij de rivier over.” Reprobus tilde het kind op zijn schouders, nam zijn staf in de hand en stapte het water in. Het water van de rivier kwam alsmaar hoger te staan en tegelijk scheen het kind steeds zwaarder te worden. Bijna aan het eind van zijn krachten riep Reprobus: “Kind, het lijkt of ik het gewicht van de hele wereld op mijn schouders draag!” Het kind antwoordde: “Verwonder je er niet over dat het is zoals jij zegt. Want ik ben Jezus Christus, de koning die jij nu dient. En op mijn schouders draag ik het gewicht van de wereld.” Om deze reden veranderde Reprobus zijn naam in Christophorus wat in het Grieks ‘Christus-drager’ betekent. Volgens de officiële lijst van heiligen heeft de heilige Christophorus in de derde eeuw in Lycia geleefd. Onder keizer Decius is hij na vele martelingen ter dood gebracht. St.-Kristoffel is bekend als de patroon van reizigers en sinds de 20ste eeuw ook van automobilisten, motorrijders en fietsers.

Onze verantwoordelijkheid opnemen

Wat spreekt mensen aan om vandaag lid te worden van deze gilde? De legende rond Kristoffel kan mensen inspireren: zich vol vertrouwen wenden tot God en daaraan onmiddellijk gekoppeld verantwoordelijkheid opnemen voor de medemens, in welke situatie dan ook. De link met het gedrag in het verkeer ligt dan ook voor de hand: Kristoffel roept ons op respectvol en zorgzaam rekening te houden met de ander, zeker ook in het soms zo drukke wegverkeer. Op zijn voorspraak richten we ons tot God met onze vraag om bescherming en veiligheid, voor behoud en een veilige thuiskomst.

Praktisch

Wie op 17 juni de wagen, de moto, de bromfiets of de fiets wil laten zegenen na de mis van 10.30 u. in de St.-Michielskerk, dient hiervoor in te schrijven. Diegenen die reeds lid zijn van de Kristoffelgilde krijgen een uitnodigingsbrief met inschrijfmogelijkheid. Mensen die geen lid zijn vinden in het weekend van 10 en 11 juni achteraan in de St.-Michielskerk en de O.-L.-Vrouwekerk een inschrijvingsformulier om mee te nemen. Op zondag 17 juni breng je dit ingevuld mee en je geeft het samen met het inschrijvingsgeld af aan een seingever langs het parcours. Men kan ook nog ter plaatse inschrijven de dag zelf, maar omwille van een vlot verloop van de zegening vraagt men liefst het formulier vooraf in te vullen. Een auto laten zegenen kost 2 euro. Voor een moto, bromfiets of fiets is dat 1 euro. Met dit lidgeld worden regelmatig missen opgedragen, voor de veiligheid op de weg en voor het welzijn van de leden. Het is belangrijk het parcours op te rijden vanuit de Molenstraat via de Kermisstraat: via de Huidevetterijstraat rijdt men de Arme Klarenstraat in naar het kerkje toe, om via de Blekerijstraat en de Molenstraat het traject te verlaten. Mensen die hun wagen laten zegenen zullen langs het traject mogen parkeren. Voor alle andere weggebruikers is het parcours die zondagochtend afgesloten en geldt er een parkeerverbod.

Erna Nevejant

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here