vzw De Kerit bestaat 10 jaar

Het decanaal armoedeproject De Kerit – gevestigd in de site De Bremstruik in de Arme Klarenstraat – viert dit jaar haar tienjarig bestaan. Iedereen is van harte welkom op twee feestelijke momenten. Op zondag 22 april is er om 10.30 u. een eucharistieviering in de St.-Michielskerk. Voorganger is deken Renaat Desmedt en de viering krijgt muzikaal een feestelijk tintje door de medewerking van het St.-Michielskoor en het O.-L.-Vrouwkoor Jubilate o.l.v. Kristof Desmet.

Na de viering is iedereen welkom op de receptie in De Bremstruik. Op zondag 9 december is er om 15 u. in de St.-Michielskerk een optreden van Ingeborg waarvan de opbrengst bestemd is voor De Kerit.

DE KLEINE GOEDHEID

Het citaat van Levinas: “ De kleine goedheid overwint nooit maar wordt ook nooit overwonnen.”, draagt Maria Seurinck diep in haar hart. Maria werd 10 jaar geleden aangesproken door deken Renaat: hij kreeg regelmatig mensen aan de deur met zware problemen, mensen die door de mazen van het net leken te vallen of de weg niet vonden naar de juiste instanties om hulp te krijgen. Sindsdien is Maria de bezielster van De Kerit, met een ploeg van mensen rond zich die al even overtuigd veel werk verrichten, vaak onzichtbaar en achter de schermen. Ze getuigt: “We blijven ervoor kiezen kleinschalig te werken, enkel met vrijwilligers en zonder subsidies. Dit zorgt ervoor dat we alle mensen die bij ons aankloppen bij name kennen, dat we hen heel intens nabij kunnen zijn en met heel veel warmte omringen. Door het feit dat we niet gesubsidieerd zijn moeten we onze tijd niet besteden aan oeverloos papierwerk maar kunnen we ons elke minuut inzetten voor de mensen die onze hulp vragen. Dit heeft uiteraard als consequentie dat we afhankelijk zijn van giften van velen die op deze wijze mee zorg helpen dragen voor de meest kwetsbaren. Het maakt ons nederig en dankbaar. Het is bekend dat onze maatschappij er niet in slaagt de armoede terug te dringen, ook in Roeselare niet. Naast de mensen die we in het verleden hielpen en die nog steeds aangewezen zijn op onze hulp kwamen vorig jaar 264 nieuwe personen bij ons aankloppen: 176 alleenstaanden en 88 gezinnen, waarvan ongeveer de helft allochtonen van 38 verschillende nationaliteiten.” Wanneer we het hebben over diaconie, evangelisch dienstbaar zijn voor de zwaksten in de samenleving, als belangrijke pijler in de pastoraal, dan mogen we van De Kerit zeggen: ’t is de Kerk op haar best!

VIER WERKINGSPIJLERS

Momenteel zijn er naast de voorzitter, deken Renaat, negen vaste teamleden en nog eens negen medewerkers die zich binnen De Kerit engageren. Het team komt elke woensdag samen. De werking bestaat uit vier grote pijlers. Elke dag met uitzondering van de zondag is er permanentie van 9 u. tot 11.30 u. Om beurt is er een teamlid van dienst. Gemiddeld komen er 11 personen per voormiddag aankloppen met heel diverse vragen. Acute noden worden eerst gelenigd: kledij, voeding… Maar hoofdzaak blijft dat er samen met hen op zoek gegaan wordt naar een structurele oplossing voor de problemen. De tweede pijler is de opvang van daklozen. Maria: “Wij beschikken over vijf crisiswoningen en vier doorgangswoningen. In de negen voorzieningen kunnen  gelijktijdig maximum 23 personen verblijven. Onze bewoners komen meestal op doorverwijzing van sociale diensten en soms op aanraden van familie of vrienden. Hun situatie is meestal schrijnend en bijna iedereen kampt – naast financiële moeilijkheden – ook met psychische of emotionele problemen. Het vinden van een betaalbare huurwoning voor deze mensen is een levensgrote uitdaging.” Ten derde schenkt De Kerit meubelen, huisgerief en kledij aan noodlijdenden. Maria vertelt: “In het voorbije jaar hebben we 109 gezinnen van meubelen en huisgerief voorzien. De meubelen die mensen aan De Kerit willen schenken worden opgehaald en later gegeven aan wie in nood verkeert.” De vierde pijler: De Kerit betaalt – wanneer er geen andere opties zijn – facturen van scholen, ziekenhuizen, of algemene nutsvoorzieningen. Maria voegt eraan toe: “De hulp die we geven is zeer arbeidsintensief. Zonder overdrijven durven we zeggen dat alle vrijwilligers samen zich ruim 200 uren per week inzetten voor De Kerit!”

Wie De Kerit wil steunen, kan dit door mee te vieren op 22 april en op 9 december. Uiteraard kan er ook financieel gesteund worden op het rekeningnummer BE79 7380 2333 9333.

Alvast onze hartelijke gelukwensen aan de hele ploeg van De Kerit!

Erna Nevejant

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here