TIEN JAAR DEKEN RENAAT DESMEDT: DE EVOLUTIE IN MAATSCHAPPIJ EN KERK HET VOORBIJE DECENNIUM

Op 11 februari 2007 werd priester Renaat aangesteld tot deken van het decanaat Roeselare. Op zondag 12 februari om 10.30 uur wordt in de Sint-Michielskerk dit jubileum gevierd met medewerking van het Sint-Michielskoor, het Onze-Lieve-Vrouwekoor Jubilate, het Koninklijk Sint-Jozefskoor en het koor Amigrande.
Na de viering wordt graag een glaasje aangeboden.
U bent uitgenodigd met ons te komen bidden en danken.
Naar aanleiding van het jubileum wil deken Renaat een overzicht geven van de evolutie binnen en buiten de kerk in de voorbije tien jaar.

Maatschappelijke veranderingen

De samenleving is de voorbije tien jaar fel geëvolueerd. De secularisatie is een feit: mensen leven gelukkig, ook zonder God. We leven in een multiculturele, multireligieuze contekst: dagdagelijks worden we geconfronteerd met verschillende levensvisies en opvattingen. De sociale media zorgen voor netwerken veraf en dichtbij. De wereld is nog nooit zo dichtbij geweest: de vluchtelingen staan aan onze deur. Individuele belangen vragen onze aandacht: iedereen heeft een overvolle agenda. Maatschappelijke kaders verliezen aan belang: elkeen dient telkens opnieuw keuzes te maken en zich te verantwoorden. De digitale wereld doet overal zijn intrede. Een mens is permanent aan herscholing en herbronning toe.

Evolutie binnen de kerk

Kerk en geloof hebben veel van hun zeggingskracht verloren mede omwille van binnenkerkelijke mistoestanden. Het geloof behoort tot de privésfeer.
We maken de overgang mee van een christen-zijn uit traditie (cultuurchristendom) naar een christen-zijn op basis van een persoonlijke overtuiging. Er zijn verschillende vormen van toebehoren aan de kerk: sommigen komen geregeld naar de kerk, anderen enkel als de klokken luiden voor hen. Om werk te maken van een vitale kerk is ‘samenwerking’ het sleutelwoord. Vanuit het bisdom wordt gevraagd samen te werken over de grenzen van de parochies heen: federaties worden pastorale eenheden. Vanuit de burgerlijke overheid wordt gevraagd te besparen en werk te maken van een kerkenplan voor de toekomst.

Kerk binnen het decanaat Roeselare

De voorbije tien jaar hebben de maatschappelijke veranderingen en de evolutie binnen de kerk ook binnen het decanaat Roeselare gezorgd voor een nieuwe situatie. De kapelanijen zijn gesloten. Vier parochiekerken zijn onttrokken aan de eredienst: De Tassche (Ardooie), Sint-Amand (Roeselare), Sint-Jozef (Roeselare), Sint-Godelieve (Beitem). Verscheidene religeuze congregaties hebben Roeselare verlaten.
Op meerdere plaatsen zijn pastorale eenheden aan het werk of staan ze in de steigers. Veel leken zijn bereid de kerk te helpen dragen: nog nooit eerder waren zo veel leken aktief binnen de kerk. Samen-gedragen-verantwoordelijkheid is het sleutelwoord. Binnen de sector van het onderwijs en de caritas is er passende aandacht voor pastorale begeleiding. Diaconale projecten geven een antwoord op maatschappelijke noden (Sint-Vincentius in Beveren, Sint-Maartenshuis in Koolskamp, Manna en Kerit in Roeselare).

Terug naar de bron

De nieuwe situatie waarin de kerk in de samenleving is terecht gekomen, biedt haar de kans terug te keren naar de bron, het evangelie. Een kerk van kleinere omvang is niet noodzakelijk minder dynamisch. Integendeel, een kerk zonder macht wint aan authenticiteit. Er zijn heel wat nieuwe pastorale kansen. Op meerdere plaatsen komen mensen samen voor een leerhuis waarin op een interactieve manier kennis wordt gemaakt met de Bijbel en het christelijk geloof. Er wordt werk gemaakt van een aangepaste, zinvolle catechese naar aanleiding van doopsel, eerste communie en vormsel waarbij veel aandacht gaat naar ouders en gezinnen. De groep Christelijke Meditatie nodigt om de twee weken mensen uit voor stil gebed in het klooster van de zusters Arme Klaren. De jeugdkerk zoekt met jongeren naar een hedendaagse beleving van kerk en geloof. Er is persoonlijke nabijheid voor mensen in verdriet en pijn. Werkgroepen zorgpastoraal hebben aandacht voor zieken en alleenstaanden. Er wordt gewerkt aan frisse, eigentijdse liturgie. Contacten met anders-gelovigen zijn wederzijds verrijkend.
De kerk mag zich niet opsluiten onder gelijkgezinden, maar wordt uitgenodigd op een frisse, uitnodigende manier te getuigen. We mogen niet ophouden ons christelijk geloofsverhaal verder uit te dragen. Enkel wat we vandaag planten en zaaien, zullen we morgen oogsten en maaien. Een boeiende uitdaging!

Renaat Desmedt

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here