start pastorale eenheid Sint-Franciscus

Op zaterdag 3 oktober jl. heeft vicaris Koen Vanhoutte in de viering van 16 uur het team aangesteld van de nieuwe pastorale eenheid. Een nieuwe parochie binnen de federatie Roeselare-Centrum, een samengaan van O.-L.-Vrouw, Sint-Amand, Sint-Jozef en Sint-Michiel. Op de foto: de leden van het team van de pastorale eenheid, van links naar rechts: priester Jozef Herreman, priester Frederik Ghesquiere, Erna Nevejant, Leen De Vry, deken Renaat Desmedt, Dries Bekaert en Marc Dehem.