MGR. JAN DUMON IN IZEGEM EN MGR. LODE AERTS IN ROESELARE

In 2011 hoorde deken Renaat Desmedt over zogenaamde ‘preekstoelgesprekken’ in Herentals: tijdens de zomer werden enkele bekende gasten uitgenodigd om een getuigenis te brengen over hun geloof. Zo ontstond in ons decanaat het initiatief ’t Zomert in de kerk!

De eerste 5 jaar werden telkens twee avonden georganiseerd: begin juli en eind augustus. Vorig jaar was er één avond. Deze zomer zijn er terug twee avonden voorzien. Sinds 2013 sloot het decanaat Izegem aan bij dit initiatief: zij maakten telkens de verplaatsing naar Roeselare. Dit jaar wordt ervoor gekozen de eerste avond in Izegem te organiseren en de tweede avond in Roeselare. Toegang voor dit initiatief is gratis. Iedereen welkom!

GELOOFSGETUIGENIS EN ONTMOETINGSKANS

Het stramien is eenvoudig: de gastspreker brengt in de kerk een geloofsgetuigenis van ongeveer drie kwartier. Daarna is er ruimte voor ontmoeting en gesprek. Want dit is de bedoeling: tijdens de rustiger zomerperiode de kans bieden om enerzijds iemand aan het woord te horen over de betekenis van het geloof in zijn of haar leven, anderzijds daarover met elkaar in gesprek te gaan nadien, elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer bij een glaasje.

De voorbije jaren zijn diverse sprekers te gast geweest binnen dit initiatief: gouverneur Paul Breyne, mgr. Jozef De Kesel, kardinaal Godfried Danneels, Christine Bruggeman van de Arkgemeenschap, mgr. Johan Bonny, Hilde Kieboom van de Sant Egidiogemeenschap, Noël Bonte van de St.-Michielsbeweging, zr. Jeanne Devos, Rik Torfs en Mieke Van Hecke.

Dit jaar verwelkomen we mgr. Jan Dumon en mgr. Lode Aerts.

MGR. JAN DUMON IN ZEGEM

Jan Dumon

Op vrijdag 30 juni a.s. kunt u om 19.30 uur in de kerk van de Bosmolens in Izegem komen luisteren naar mgr. Jan Dumon. Hij werd geboren in Brugge in 1942 en priester gewijd te Leuven op 12 oktober 1969. Na zijn studies in Leuven en in Rome werkte hij jarenlang in Congo, waar hij benoemd werd tot professor in het Grootseminarie van Mbuji-Mayi en van Kananga. Vanaf 1986 was hij pastor van de Universitaire parochie van de KU Leuven en in 1991 werd hij voorzitter van Broederlijk Delen. In 1999 werd hij nationaal directeur van Missio. In september 2013 werd hij benoemd voor het Verbiest Instituut van de KU Leuven, dat sinds 1982 de dialoog tussen China en Europa bevordert, ook op kerkelijk vlak. Als het om krachtlijnen gaat voor de Kerk van de toekomst, dan komt mgr. Jan Dumon op voor een Kerk die zo dicht mogelijk bij het evangelie staat, de kern van ons geloof. Hij zegt hierover: ‘De waarheid van Jezus Christus zou ons vrij moeten maken om de angst voor het nieuwe en de pluriformiteit te overwinnen, om de tekenen van de tijd sneller en beter te leren verstaan. God laat zich op oneindig veel manieren herkennen en Jezus’ evangelie kan in altijd nieuwe contexten worden waargemaakt.’

bisschop Lode AertsMGR. LODE AERTS IN ROESELARE

Onze nieuwe bisschop, mgr. Lode Aerts, mochten we in Roeselare reeds verwelkomen tijdens zijn bezoek aan het decanaat op 16 maart jl. We leerden hem kennen als een volkse, joviale herder, enthousiast en goedlachs. Hij werd in 1959 geboren en groeide op in Maldegem. Na zijn studies in Gent en Leuven werd hij in 1984 priester gewijd. Hij promoveerde in 1988 tot doctor in de Bijbelwetenschappen aan de pauselijke universiteit Gregoriana. Van 1988 tot 1992 was hij professor filosofie aan het seminarie van Gent. Van 1992 tot 2002 doceerde hij als professor dogmatische theologie en was hij geestelijk directeur van het Seminarie van Gent. In dezelfde periode was hij eveneens bisschoppelijk vicaris voor de jongerenpastoraal en van 2002 tot 2016 was hij bisschoppelijk vicaris voor de kerkelijke roepingen, opleiding en vorming. In 2002 werd hij aangesteld als titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel van het bisdom Gent. Op 15 augustus 2016 werd hij benoemd tot deken van Gent na de interne reorganisatie van de decanaten in het Gentse bisdom. Eind 2016 volgde hij mgr. De Kesel op als bisschop van Brugge.

Op vrijdag 25 augustus a.s., om 19.30 uur, mogen we zijn geloofsgetuigenis beluisteren in de Sint.-Michielskerk. Bij mooi weer gaat de ontmoeting bij een glaasje nadien door in de tuin van de dekenij.

Erna Nevejant

 

Bewaren

Bewaren

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.