EUROPESE JONGERENONTMOETING VAN TAIZÉ IN RIGA

Van oud naar nieuw kwamen meer dan 10.000 jongeren uit heel Europa samen voor de 39ste editie van de pelgrimage van Vertrouwen in de Letse hoofdstad Riga. Deze Europese jongerenontmoeting vind elk jaar bij de overgang van oud naar nieuw plaats in één of andere Europese grootstad, en dit op initiatief van de Taizé-gemeenschap. Dit jaar waren we dus welkom in het Letse Riga, een stad met een eeuwenoude Lutherse traditie. Vanuit Vlaanderen waren we er met een 30-tal jongeren. Vanuit de +13 werking in Roeselare namen we deel met zes. Voor velen van onze groep was het de eerste keer. Voor mij was dit de derde ontmoeting, na Praag en Valencia.

‘Het doel van de Europese ontmoeting is een teken van hoop in tegenspoed te zijn. De aanwezigheid van vele jongeren uit Oost- en West-Europa, maar ook van andere continenten, betekent een sterke aanmoediging voor iedereen die wil meebouwen aan een open en solidair Europa, maar ook voor al wie het enthousiasme voor een jong Europa wil herwinnen’, stelde broeder Aloïs, prior van de Taizégemeenschap, bij de aankondiging van de Europese ontmoeting.

De Taizébijeenkomst verloopt telkens volgens hetzelfde scenario. De jongeren verblijven bij gezinnen in en rond Riga of in scholen of andere instellingen, waar zij over een elementair basiscomfort beschikken. ’s Morgens komen zij samen in de plaatselijke parochie en na de middag zijn er workshops en vooral mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. In die workshops komen onderwerpen als de toekomst van Europa, de vluchtelingen- en migrantenpolitiek en de integratie van de zwaksten in de samenleving aan bod, maar net zo goed de kennismaking met de Joodse of Koptisch-orthodoxe gemeenschappen in Riga. De dag eindigt telkens met een gemeenschappelijk gebed onder leiding van prior Aloïs. Eén van de hoogtepunten van de ontmoeting is het landenfeest op oudejaarsavond.

Samen met enkele anderen had ik me, bij aankomst, opgegeven om te helpen met opruimen na de voedselbedeling ’s avond. Daardoor kregen we een slaapplaats toegewezen, niet ver van de arena waar we elke avond samenkwamen om te eten en te bidden. We sliepen in een school met een 70-tal jongeren van vijf nationaliteiten. Deze groep fungeerde tijdens de ontmoeting een beetje als onze parochie. Elke morgen ontbeten we samen. Ons ochtendgebed was in een grote ruimte in de school. Nadien was er tijd om stil te staan bij de lezingen van de voorbije gebedsmomenten en om de voorgestelde tekst in het kader van het thema van de ontmoeting te bespreken. Doorheen vijf voorstellen riep broeder Aloïs ons allen op om mee te werken aan een boodschap van hoop. Hij zei: ‘Door samen te komen en met elkaar in gesprek te gaan, gaan we in tegen de verdelende tendens van vandaag en worden we pioniers van de hoop.’

‘Vereenvoudig je leven om te kunnen delen’ was het voorstel dat mij het meest aansprak en waar we ook zeer veel over uitgewisseld hebben. Drie verzen uit het Matheus-evangelie trokken het gesprek op gang, waaronder een vers uit de parabel van de rijke jongeling. Het evangelie nodigt ons uit om te delen. Die keuze is één van de paden van de hoop die we moeten bewandelen. Kiezen voor een eenvoudig leven is een bron van vrijheid en vreugde, klinkt er doorheen het voorstel.

Het avondgebed in de Arena was telkens een bijzonder gebeuren. Met duizenden jongeren konden we samen stilvallen met die typische meditatieve Taizérefreinen. Het minuten durend stiltemoment was telkens opnieuw een onvoorstelbaar gebeuren. De eenvoud van het gebedsmoment was de kracht die er ook vanuit gaat. Zonder een omhaal van woorden waren we telkens met de essentie bezig. In elk gebed klonk er een grote openheid op de wereld. Het verlangen naar vrede en samenhorigheid en de zorg voor wie het minder goed heeft kwam telkens aan bod in de voorbeden en in de toespraak van broeder Aloïs.

Kortom het hele gebeuren van de Europese ontmoeting in Riga was een feest van dialoog, gebed en ontmoeting

Volgend jaar gaat de 40ste Europese ontmoeting door in Bazel (Zwitserland).

Frederik Ghesquiere

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here