Bijbelinitiatieven: kansen tot geloofsverdieping

Het Evangelie spreekt over zaad dat eens gezaaid,  uit zichzelf groeit terwijl de boer slaapt… Dat ‘zaaien’ gebeurt via heel wat initiatieven tot vorming en catechese. Kom en zie en proef van de verschillende mogelijkheden tot verdieping van ons geloof. 

  1. LEERHUIS voor geloof en pastoraal september 2018 – mei 2019

Wat is een leerhuis ?

Een leerhuis voor geloof en pastoraal wil velen de kans bieden om zich te vormen in het beluisteren van Gods woord. Eerst wordt tijd gemaakt om met veel aandacht de Bijbeltekst te lezen om zo op het spoor te komen van wat er geschreven staat. Na een eerste uitwisseling is er tijd voor uitleg en duiding, waarna ook tijd wordt gemaakt voor gesprek. Zo dringen we dieper door in de teksten en zoeken we hoe ze ons vandaag inspireren om als christen te leven. In zeven groepsbijeenkomsten komen zeven bekende en minder bekende verhalen uit de Abrahamcyclus in het boek Genesis aan bod. We leren Abraham kennen als de ‘vader’ van de gelovigen – joden, christenen èn moslims – maar ook als een mens van vlees en bloed.

Praktisch

Dit leerhuis wordt in Roeselare op twee verschillende plaatsen (en avonden) aangeboden.

Het leerhuis o.b.v. deken Renaat gaat door op maandagen:

8 oktober – 5 november – 3 december 2018

28 januari – 25 februari – 25 maart 2019 en 6 mei 2019

Telkens om 19.30 u. in zaal Petrus, M.L. De Meesterplein 6.

Het leerhuis o.b.v. Olga Vanoverschelde gaat door op woensdagen (behalve één uitzondering)

9 oktober (dinsdag) – 7 november – 5 december 2018

30 januari – 27 februari – 27 maart en 8 mei 2019

Telkens om 19.30 u. in de KiLi, (lokaal ingang H.- Godelievekerk) Honzebroekstraat.

Voor alle groepen samen : startbijeenkomst dinsdag 25 september 2018 om 19.30 uur. Slotbijeenkomst dinsdag 21 mei om 19.30 uur.

Inschrijven is noodzakelijk. Vraag gerust een folder in het secretariaat van de dekenij of van H. Godelieve; of telefonisch 051 20 09 04 of 051 20 77 48.

Bijdrage 25 euro voor heel de reeks met de werkmap met teksten, uitleg en achtergrondinfo.

  1. BIBLIODRAMA, de Schrift doen als weg tot dieper geloven

 Wat is bibliodrama?

Bibliodrama nodigt mensen uit om in een Bijbelverhaal te stappen en van binnenuit te verkennen en te onderzoeken. Het is de Schrift lezen door die te doen en te beleven. Zo ontstaat een wezenlijke ontmoeting met het Woord. Bibliodrama speelt zich af in het veld van zoekend geloven. Door ons in het Grote Verhaal te begeven, hopen we te ervaren hoe ons eigen levensverhaal er mee verbonden is, zodat we er de heilzame werking van kunnen ondergaan.

Praktisch

De Bremstruik en de Protestantse Kerk organiseren samen vijf bibliodrama-avonden. De avonden gaan door in De Bremstruik en worden begeleid door dominee Elly Bouman. Vijf donderdagen van 19.30 tot 21.45 uur (20 september, 8 november, 13 december, 24 januari, 14 maart). Vooraf inschrijven is noodzakelijk , de groep telt hoogstens 15 deelnemers . De bijdrage van 25 euro voor de reeks wordt betaald op de eerste avond. Informatie en inschrijving : De Bremstruik – 051 200420 – info@debremstruik.be

  1. BIJBELGROEP rond de eerste Korintiërsbrief

Hoe lezen we de Schrift?

In de bijbelgroep openen we de bijbel voor elkaar. De deelnemers krijgen vooraf een Bijbeltekst met commentaar. In een contemplatieve dialoog delen ze wat hen treft, wat dit te maken heeft met hun leven en met de wereld waarin zij leven. Eerst luisteren ze naar mekaar, daarna kunnen ze ingaan op elkaars inbreng. Er wordt afgesloten met een kort gebedsmoment. Van september 2018 tot juni 2019 wordt gelezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Telkens zich belangrijke vragen aandienen over de organisatie en het samenleven in de gemeenschap vragen zij Paulus om raad. Uit de eerste brief lezen we tien fragmenten die betekenis hebben voor ons (samen)leven als christenen.

Praktisch

Tien samenkomsten op woensdag van 9.00 tot 10.30 uur. De eerste keer op 19 september, de volgende data worden in onderling overleg bepaald. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, de groep telt hoogstens 12 deelnemers. De bijdrage van 20 euro wordt betaald op de eerste bijeenkomst. Informatie en inschrijving : De Bremstruik – 051 200420 – info@debremstruik.be

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here