Zorg voor zieke mensen

ZIEKENPASTORAAL in onze Pastorale eenheid
Een belangrijke taak voor elke christen

 SAMEN naar nieuwe wegen zoeken …

Eén van de belangrijkste opdrachten van een geloofsgemeenschap blijft de aandacht voor wie ziek zijn. Veel buurtbewoners brengen geregeld een bezoek aan een zieke uit de buurt en doen indien nodig een boodschap.

Het ziekenbezoek aan huis blijft voor elke gemeenschap, ook in deze tijd, een belangrijke opdracht.  We willen binnen onze Pastorale eenheid blijven zoeken naar nieuwe manieren om deze opdracht zo concreet mogelijk in te vullen.

Onze visie

Vanuit het team van de pastorale eenheid willen we in onze gemeenschap zorg dragen voor zieke of verzwakte mensen.  Een opname in het ziekenhuis is een ingrijpend gebeuren. Er komen dan ook vele vragen naar boven, zeker heel wat medische, maar ook zingeving -en geloofsvragen. We willen bij de moeilijke perioden die een mens meemaakt nabij zijn met een luisterend oor, een schouderklopje.  De medewerkers in de ziekenpastoraal behartigen alles met grote zorg en discretie.

In het voetspoor van Jezus willen we de naaste zijn voor elke zieke mens die we ontmoeten. Op die manier een stukje samen op weg gaan, zodat mensen zich gesteund en gedragen mogen voelen.

Drie belangrijke accenten binnen onze Pastorale eenheid

 1. Een bezoekje thuis
  Meer en meer zieke mensen worden thuis omringd met de nodige medische zorg. Een luisterend oor, samen stil zijn of een bemoedigend gesprek kan goed doen.
  Ook na een ziekenhuisopname volgt vaak nog een periode van herstel thuis. Indien u dit wenst, komen wij graag verder bij u thuis om u te ondersteunen met een bezoekje.  U kan ook thuis de communie ontvangen.
 1. Ziekenhuisbezoek
  Omwille van de wet op de privacy worden de namen van mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn beschermd. Indien u vanuit de parochiegemeenschap een bezoek in het ziekenhuis wenst, raden wij u aan dit kenbaar te maken.  In de ziekenhuizen van onze regio wordt dit bij opname nagevraagd. De ziekenbezoekers van de parochie krijgen dan aan het onthaal de naamlijst van mensen die een bezoekje wensen. U kan bij opname ook steeds zelf contact opnemen met Marina Deseyne (zie verder bij contactpersoon) of vragen aan een familielid dit voor u te doen.
 1. Ziekenzalving
  Bij een crisismoment in het ziek-zijn of bij de aanvang van een zware therapie kan het sacrament van de ziekenzalving toegediend worden. Een zinvol gebeuren waarbij de zieke zich gesterkt en gedragen mag weten door een zorgende, liefdevolle God.

  Dit kan in familiekring gebeuren.  De verbondenheid en liefdevolle nabijheid wordt hierdoor versterkt. Door het sacrament van de ziekenzalving kan iemand terug de harmonie vinden met zichzelf, zijn ziek lichaam, de omgeving, de kerk en God.

Vorming van ziekenbezoekers

De Pastorale eenheid wil ook vorming en bijeenkomsten organiseren voor de ziekenbezoekers. Door samenwerking van de verantwoordelijken van de verschillende geloofsgemeenschappen van de Pastorale eenheid willen we de krachten bundelen en initiatieven nemen voor de zieken en ouderen, voor mensen die minder het huis uit komen. Hierbij kijken we ook waar we kunnen samenwerken met andere organisaties.

Contactpersoon:

Marina Deseyne, parochieassistente
0468 24 51 24
Marina.deseyne@telenet.be

 

Een kleine wens

Anders wordt de weg
voor wie hem niet meer
alleen hoeft te gaan,
Je praat met elkaar,
kijkt elkaar aan,
bent mens met elkaar.

(naar Hans Bouma)

De werkgroep ziekenpastoraal PE Sint-Germanus Ardooie