Zorg voor kansarmen

Sint-Maartenshuis – Koolskamp

Onder deze benaming startten wij op 4 september 2007 met de voedselbedeling in de voormalige gemeentelijke basisschool te Koolskamp, Klaverstraat 8. De naam is geïnspireerd naar de patroonheilige van onze beide parochies ‘Martinus van Tours’.Onze hulp- en dienstverlening is gegroeid vanuit het pastoraal team en de zorgzaamheid en bekommernis voor onze mensen uit Ardooie en Koolskamp die het minder goed hebben. Wij hopen daarmee onze plaatselijke mensen behulpzaam te kunnen zijn waar nodig, discreet en bescheiden. De warme ontvangst en het contact met lotgenoten bij een kopje koffie wordt sterk geapprecieerd.

We bedelen wekelijks op dinsdag vanaf 16u tot 18.30u en kunnen hierbij rekenen op verschillende vrijwilligers. De voedselpakketten zijn gratis, voor de kleding wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Sint-Vincentiusvereniging, -conferentie 626 Sint-Germanus- Roeselare-Beveren

zie:https://w16.vincentdepaul.be/nl/wie-zijn-wij/

De Sint-Vincentiusbeweging zet zich wereldwijd (140 landen) in voor mensen die tussen de mazen van het sociale netwerk glippen. Dit in de geest van de spiritualiteit van delen en naastenliefde van Sint-Vincentius (17de eeuw). In België bestaat de vereniging sinds 1846 en telt ze een 400-tal lokale verankeringspunten.Goed voor zo’n 3600 vrijwilligers! De beweging omschrijft haar opdracht als volgt: ‘De taak die de Sint-Vincentiusvereniging op zich neemt bestaat erin de minderbedeelden tegemoet te komen, zonder onderscheid van ras of godsdienst, en hen zowel morele als concrete hulp toe te reiken’. De concrete hulp vertaalt zich vooral in voedsel- en kledinghulp en verzorgingsprodukten.

Vanuit Beveren ondersteunen wij een 90-tal gezinnen uit de regio Roeselare. Een 20-tal vrijwilligers zetten zich hiervoor wekelijks in. Alle behoeftigen worden doorgestuurd met een tijdelijke doorverwijskaart door de Kerit, C.A.W., Kind en Gezin of het sociaal huis welwel. Alle gevallen worden goed onderzocht. Het zijn mensen die o.a. omwille van ziekte, hoge medische kosten, geen inkomen (uitgeprocedeerden), ex-gevangenen, tegenslagen of faillissement tijdelijke ondersteuning nodig hebben.

Naast de concrete materiële hulp, bieden wij ook een luisterend oor. Wij vinden het belangrijk dat de mensen zich welkom voelen en zich vooral geen nummer voelen. Op vrijdagavond, wanneer de voedselpakketten worden verdeeld, wordt er in het onthaal ook altijd tijd gemaakt voor een babbel bij een kop koffie, een tas chocomelk of een tas verse soep. Zo voelen ze dat ze niet alleen staan met hun verdriet of miserie. Veel mensen zijn vaak geïsoleerd en eenzaam. Ze hebben geen of weinig familie waarop ze kunnen terugvallen. Op die manier proberen we hen ook een vangnet te bieden, hen uit hun isolement te halen en kunnen ze even hun zorgen vergeten.

Enkele mensen in armoede zijn zelf ook actief als vrijwilliger bij de vereniging. Het gevoel hebben erbij te horen en kunnen participeren aan de maatschappij zijn enorm belangrijk. Ten slotte organiseert de vereniging ook een aantal activiteiten voor gezinnen met kinderen: een Sinterklaasfeest, een paaseierenraap, een bezoek aan een pretpark, een feest op oudejaarsavond of ondersteuning bij een doopsel of vormsel, …

Openingsuren:

  • Donderdag van 14u – 16u: binnenbrengen gerief. (Niet open op de 3de donderdag van de maand.)
  • Vrijdag van 16u – 17u30: voedselbedeling.
  • Gesloten op feestdagen.

Wie deze vereniging financiëel wil steunen kan een fiscaal attest krijgen via
BE 02310035933940  BIC BEGUNSTIGDE BBRUBEBB
Sint-Vincentiusvereniging
Kleine Wijngaardstraat 179
1160 Brussel

Opgelet: met duidelijke vermelding conferentie 626 Roeselare Sint-Germanus

Met dank namens deze behoeftigen!