VRIJWILLIGERSFEEST 2017

412

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers van onze Pastorale eenheid!

Gouden vrijwilligers

Goede vrijwilliger
Je geeft zoveel tijd
Je hebt zoveel energie
Je bruist van ideeën
Je popelt om over te gaan
tot concrete actie
Je wil de samenleving anders
Je wil een samenleving voor allen
tegemoetkomen aan menselijke noden
die anders niet gezien en niet erkend worden

Je bent een gouden vrijwilliger!

Je verdient waardering
Je krijgt nooit genoeg dankbaarheid
Je ontvangt vriendschap en samenhorigheid
Je bent onbetaalbaar en onmisbaar
Je zorgt voor vriendelijkheid en warmte waar je ook komt

Je bent een gouden vrijwilliger!

Je bent soms even moe
Je weet je soms even alleen
Je ziet wanneer anderen moe zijn
Je put telkens nieuwe kracht en enthousiasme
uit je geloof in die éne
Je beweegt samen met anderen vooruit

Je bent een gouden vrijwilliger!

Je wordt zelf gelukkig
door het gelukkig maken van anderen
Je geeft zin aan het leven
Je hebt zin om te leven
Het is de moeite waard.
Bedankt!
Je bent een gouden vrijwilliger!