Eerste Communie

foto_1253612977Eerste communie: samenspel ouders, school en parochie

De nieuwe visie in verband met de eerste communie wil het automatisme doorbreken waarmee tot voor kort de eerste communie werd gevierd.
Wie in het eerste leerjaar zat, deed praktisch automatisch zijn of haar eerste communie.
Daarom werd gezocht naar een nieuwe aanpak waarin de ouders, de school en de parochie elk een specifieke inbreng hebben bij de voorbereiding op de eerste communie.

 

Het is de parochie die de eerste communie organiseert.
Ze plant in voorbereiding op de eerste communie een aantal instapvieringen om stapsgewijs naar de eucharistie te groeien. De eerste communie is geen vrijblijvende keuze.
De parochie hoopt dat de gezinnen die kiezen voor de eerste communie ook achteraf nog geregeld deelnemen aan de parochiale eucharistievieringen.
De parochie is bereid werk te maken van gezinsvriendelijke liturgie.

Het zijn de ouders die de keuze maken om hun kind al dan niet in te schrijven voor de eerste communie.
Daartoe ontvangen ze vanwege de parochie een inschrijvingsformulier. Om ouders in hun keuze te begeleiden organiseert de parochie een aantal oudercontacten.
Sommige parochies bieden de ouders ook de kans in te tekenen voor een gebedskoffer: deze koffer bevat tal van suggesties en middelen om thuis samen met de kinderen af en toe te bidden.

De school engageert zich om de kinderen op de eerste communie voor te bereiden via de lessen katholieke godsdienst die het leerplan voorziet.
De gebeds- en geloofsopvoeding op school biedt het onmisbare kader om kinderen zinvol op de eerste communie voor te bereiden.

De werkgroepen op de verschillende parochies maken via de scholen duidelijke afspraken om een vlotte samenwerking te garanderen.

In oktober krijgt uw kind via de school meer info.