Doopsel

CSC_0386-1024x685De geboorte van een kind is een diepmenselijke ervaring.
Vanuit deze ervaring verlangen ouders naar een ritueel
waarin hun vreugde, hun hoop en verwachtingen uitgedrukt worden. 

Het doopsel is echter niet enkel een ritueel waarin wij dankbaar
willen stilstaan bij het geschenk van het leven. 
Het doopsel is ook en vooral een eerste stap
op de weg van het geloof.
Bij het doopsel wordt de gedoopte ‘kind van God’.
Het kind wordt opgenomen in de grote familie van gelovigen,
die wij de Kerk noemen.

 

Wij bieden u vanuit onze pastorale eenheid de volgende stappen aan:

1. Het bezoek van een doopselcatechist aan huis …

Na het vastleggen van de doopdatum komen de doopselcatechisten langs bij de ouders voor een eerste kennismaking. Praktische afspraken omtrent het gebruik van de kerk en het verloop van de doopselviering worden samen besproken. De kennismaking met de liturgie van het doopsel (opbouw, symbolen, teksten, …) biedt de ouders de kans eventueel zelf ook werk te maken van een doopboekje.

2. Een ontmoetingsavond met alle ouders …

In een tweede moment worden alle ouders die hun kindje laten dopen op een infoavond uitgenodigd. Elke maand wordt een ontmoetingsmoment aangeboden waar ouders van aanstaande dopelingen met elkaar in gesprek gaan over het doopsel en de kansen van geloofsopvoeding in het gezin.

Deze avond die maandelijks wordt uitgewerkt, laat de ouders ontdekken dat het doopsel niet louter een familiaal gebeuren is, doch thuishoort binnen een concrete geloofsgemeenschap.

Het geeft ons allen de kans om elkaar beter te leren kennen.

OUDERAVONDEN (telkens om 20 uur in het plaatselijke kerkgebouw)

in 2018

 • donderdag 18 januari (Ardooie)
 • donderdag 1 maart (Beveren)
 • donderdag 26 april (Ardooie)
 • donderdag 7 juni (Beveren)

3. Maria Lichtmis

Elk jaar worden alle ouders uitgenodigd voor de viering van Maria Lichtmis (begin februari). Tijdens deze viering bidden wij in het bijzonder voor alle gedoopten van het voorbije jaar.

Lichtmis voor de hele PE ging door op zaterdag 3 februari 2018 om 17u in de kerk van Ardooie

HOE INSCHRIJVEN?

1. Waar en wanneer een doopsel aanvragen?

Voor het aanvragen van een doopviering in één van de kerken van onze Pastorale Eenheid kunnen ouders vanaf heden uitsluitend terecht bij priester Paul Luttun, die alle contacten tussen de ouders, doopheren en doopcatechisten zal verzorgen zodat alles vlot kan verlopen.

Paul Luttun
tel. 051 43 31 09
e-mail:
 paul.luttun@telenet.be

Nadat uur en datum van het doopsel werden vastgelegd komt iemand langs van de doopselcatechese om verdere praktische afspraken te maken.

2. Inschrijven voor de infoavond

De ouders dienen eveneens zelf de datum uit te kiezen en de parochie vast te leggen waar ze de avond wensen te volgen. Alle inschrijvingen hiervoor kunnen gebeuren op het PE secretariaat van Ardooie:

Pastorie, Marktplein 23,
8850 Ardooie,
tel. 051 74 43 97

Openingsuren:
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 u. tot 11.00 u.
dinsdag van 18.00 u. tot 19.30 u.

Voorgangers doopsel:

Om de doopcatechese alle kansen te geven, wordt gevraagd het doopsel minstens drie maanden op voorhand aan te vragen.

De priesters en de diakens zijn verantwoordelijk voor de doopvieringen in het weekend waar hun naam bij staat.

Wanneer een doopviering wordt aangevraagd via het secretariaat zal de datum en het uur pas bevestigd worden na telefonisch contact door de voorganger van dienst.

De ouders die hun kindje wensen te dopen worden uitgenodigd voor de infoavond en krijgen bezoek vanuit de werkgroep doopselcatechese.

Zo willen we een zinvolle invulling geven aan het doopsel.

REGELING DOOPVIERINGEN IN DE PASTORALE EENHEID

ARDOOIE
 • 1e weekend diaken RONNY, tel. 051 74 54 23
 • 2e weekend priester PAUL, tel. 051 43 31 09
 • 3e weekend diaken RONNY, tel. 051 74 54 23
 • 4e weekend pastoor JAN, tel. 051 74 43 97
BEVEREN
 • 1e weekend pastoor JAN, tel. 051 74 43 97
 • 2e weekend diaken MARCEL, tel. 051 22 97 30
 • 3e weekend priester PAUL, tel. 051 43 31 09
 • 4e weekend diaken MARCEL, tel. 051 22 97 30
KOOLSKAMP diaken RAF, tel. 051 74 59 90