PRIESTER JAN COGHE KOMT NAAR PASTORALE EENHEID SINT-GERMANUS

382

Op 14 februari werd priester Jan Coghe door onze bisschop Lode Aerts benoemd tot pastoor in onze Pastorale Eenheid Sint-Germanus. Hij zal zijn taak aanvatten op 1 juni. Tot dan blijft hij in Leuven president van het Leo XIII seminarie, algemeen directeur van het paus Adriaan VI college en docent aan het instituut voor Levende Talen. De datum van de officiële aanstelling moet nog vastgelegd worden. Wij heten priester Jan alvast van harte welkom en hopen dat hij veel pastorale vreugde mag beleven bij zijn inzet voor onze Pastorale Eenheid!