PE Vrijwilligersfeest – zat. 07 april 2018

415

Gouden vrijwilligers

Goede vrijwilliger
Je geeft zoveel tijd
Je hebt zoveel energie
Je bruist van ideeën
Je popelt om over te gaan
tot concrete actie
Je wil de samenleving anders
Je wil een samenleving voor allen
tegemoetkomen aan menselijke noden
die anders niet gezien en niet erkend worden

Je bent een gouden vrijwilliger!

Je verdient waardering
Je krijgt nooit genoeg dankbaarheid
Je ontvangt vriendschap en samenhorigheid
Je bent onbetaalbaar en onmisbaar
Je zorgt voor vriendelijkheid en warmte waar je ook komt

Je bent een gouden vrijwilliger!

Je bent soms even moe
Je weet je soms even alleen
Je ziet wanneer anderen moe zijn
Je put telkens nieuwe kracht en enthousiasme
uit je geloof in die Ene
Je beweegt samen met anderen vooruit

Je bent een gouden vrijwilliger!

Je wordt zelf gelukkig
door het gelukkig maken van anderen
Je geeft zin aan het leven
Je hebt zin om te leven
Het is de moeite waard.
Bedankt!

Je bent een gouden vrijwilliger!

Het stemt ons heel dankbaar dat we in onze Pastorale Eenheid op de grote inzet van vele vrijwilligers kunnen rekenen. In een samenleving waarin presteren, verdienen en tijdsnood vaak bovenhand dreigen te nemen is het zeker geen evidentie. Mensen die in hun vrije tijd willen investeren in ‘parochiewerk’. Mensen die naast hun job, hun zorg om familieleden ook nog eens de zorg opnemen ten dienste van de gemeenschap. Ieder volgens eigen talent en charisma. Zo worden verschillende taken opgenomen en vullen mensen elkaar aan.

Paulus schrijft over de Kerk als ‘het lichaam van Christus.’ ‘Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, joden en heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.’ (1 Kor 12,13)

We hopen dat elk van jullie zich geroepen mag voelen. Ieder gedoopte in Christus is geroepen om volgens eigen kunnen een stukje verantwoordelijkheid op te nemen. Elke taak hoe klein of hoe groot ook is van belang en de ene niet minder waard dan de andere.

Iedere gelovige is iemand van waarde in de gemeenschap. Het vraagt een blijvende waakzaamheid om elkaar in die waardigheid te erkennen en te laten groeien.

We kunnen nu reeds meebouwen aan het Rijk Gods en een glimp opvangen van de ons beloofde toekomst. Ook al lijkt het soms dat we heel veel energie in iets steken en heel veel zaaien en er heel weinig oogst is… Toch mogen we hoopvol blijven! Wie kan wachten kan ook iets ver-wachten. Er kan één vormeling geraakt zijn door iets wat gezegd of gedaan werd en dit als volwassene zelf uitdragen. Er kan een jong koppel op een doopouderavond ‘geprikkeld’ worden om zich weer meer te verdiepen in het geloof en het door te geven aan hun kinderen. Geloof en geloofsgroei heeft tijd nodig. Wij kunnen mensen tegemoet treden, hen zaken aanreiken en laten proeven van die rijke schat van het geloof. Door de manier waarop we dit zelf voorleven, door wat we uitstralen als christenen, door de opbouw van een  dynamische geloofsgemeenschap kunnen we wellicht authentiek getuigen van Jezus Christus.

 

Het is goed om deze inzet en samenwerking in onze Pastorale Eenheid vreugdevol te vieren. Op zaterdag 7 april verwelkomen we u graag!

Goede vrijwilliger u bent van harte uitgenodigd naar de Eucharistieviering om 17.00 u. in de kerk van Ardooie met aansluitend een gezellig etentje in de Oude Melkerij te Gits.

Dank voor alle inzet!
(Marina in naam van het team)