EEN SJAAL VOOR DE KATHEDRAAL!

355

Wellicht hoorde je al over de actie “sjaal voor de kathedraal” in het kader van ‘De warmste week’. In ons bisdom Brugge zijn jongeren en mensen-jong-van-hart op vele plaatsen aan het breien, aan een sjaal voor de kathedraal. Zie ook: www.sjaalvoordekathedraal.be  . Het doel is om vanuit de kerk warmte uit te stralen: mensen samenbrengen om te breien, jongerenprojecten financieel steunen en gebreide sjaals/deken schenken aan mensen die in de kou staan.

Vele mensen sponsorden ondertussen dit initiatief en zo werd er al een mooi bedrag voor 3 goede doelen (De Takel Oostende, TeJo en De Zonnebloemblaadjes) verzameld.

Ook in onze Pastorale Eenheid werden de breiwol en de breinaalden bovengehaald. Bezoekers en vrijwilligers van De Loods , De Kim en anderen die het hoorden gingen aan de slag. De instructies werden opgevolgd en er werden prachtige sjaals in bonte kleuren gebreid. Het enthousiasme werkte aanstekelijk en schepte een grote verbondenheid! Hartverwarmend en deugddoend te zien hoe mensen op die manier hun ‘steekje’ bijdragen voor mensen in nood.

Op zaterdag 2 december 2017 zullen de jongeren samen met bisschop Lode Aerts de sjaal rond de kathedraal aanbrengen na de adventsviering van 16u. Iedereen is van harte welkom op dit slotmoment. (Marina)