Akkoord, daar zit muziek in! De vormselwerking liet zijn eerste noten horen!

979

Wist je dat er in onze pastorale eenheid 167 vormelingen op zaterdag 6 mei het sacrament van het vormsel willen ontvangen? We hebben in de vieringen de namen van de vormelingen voor God en voor de kerkgemeenschap laten klinken.

Als symbool voor hun tocht krijgen de jonge gasten een kruisje. Een kruisje heeft een verticale en een horizontale balk. De verticale balk verwijst naar God. Maken we in deze voorbereidingstijd een beetje meer tijd voor Hem, die we “Onze Vader” noemen. De horizontale balk wijst ons de weg naar elkaar. Elke mens is kostbaar in Gods ogen. En samen staan we veel sterker om op weg te gaan naar de dag van het vormsel.

Als muziektonen aangenaam samenklinken, dan spreken we van harmonie.
Elk van ons heeft een eigen klankkleur, ondertoon, register.
Het was boeiend om de kandidaat-vormelingen welkom te heten in het huis van God.
De één is al wat stiller dan de ander, sommigen willen er onmiddellijk invliegen
en anderen wachten gewoon rustig op wat er komen zal.
Ook alle catechisten en medewerkers willen elk op hun manier van be-teken-is zijn voor onze
jonge gasten. Uniek is elk van ons en samen kunnen we een mooie “harmonie” vormen.

Schrijven we samen een partituur?
De muzieknoten staan op een blad. De klankkleur niet, die maken we zelf. Samen!
Samen gaan we op weg, elk met ons eigen instrument. We stemmen ons af op elkaar.
We maken samen muziek die ontroert, verwondert, blij maakt, troost, doet stil vallen en verbindt.
Schrijven we met z’n allen: vormelingen, catechisten, priesters, diakens, parochieassistent, ouders, broers en zussen, leerkrachten en alle supporters van deze jongen mensen een nieuwe unieke partituur? Akkoord, daar zit muziek in!

Ann Declerck